WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NADZIEJA – PRZYPOMNIENIE

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NADZIEJA – PRZYPOMNIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja przypomina i jeszcze raz serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Nadzieja we czwartek 24 maja 2018 r. o godzinie 18.30 na terenie sali gimnastycznej przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków i Sekretarza Walnego
Zgromadzenia Członków.
5. Przedstawienie sprawozdań:
a). finansowych i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia,
b). sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności wraz z wnioskiem w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a). zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności
Stowarzyszenia,
b). zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
c). udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
8.  Wybór władz Stowarzyszenia:
a). wybór kandydatów do Zarządu,
b). wybór kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wybór władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski i dyskusja.

Serdecznie Państwa zapraszam!

Piotr Stefański – Prezes Stowarzyszenia Nadzieja
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja

 

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.