GALA JUBILEUSZOWA 20-LECIA STOWARZYSZENIA NADZIEJA

GALA JUBILEUSZOWA 20-LECIA STOWARZYSZENIA NADZIEJA

Podsumowaniem 20-letniej działalności naszego stowarzyszenia była Gala Jubileuszowa Stowarzyszenia Nadzieja zorganizowana na terenie Hali 100-lecia Cracovii przy ul. Focha 40 w Krakowie. Jubileusz Stowarzyszenia Nadzieja objął Patronatem Honorowym Pan prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Na uroczystość przybyli znamienici goście: Pani Małgorzata Wypych Poseł RP, Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, Pan prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Pani Małgorzata Jantos Radna Miasta Krakowa, Pan Bogdan Dąsal Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Pani Elżbieta Kois-Żurek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Pani Małgorzta Pacholec Dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych, Przedstawicie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Przedstawiciele Zarządu i Członkowie Okręgu Małopolskiego Polskiego Związku Niewidomych, Pan Mieczysław Kozłowski długoletni Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Pan Marcin Dębski Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz wielu szacownych Gości, wychowankowie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie i członkowie Stowarzyszenia Nadzieja.
Po uroczystym przywitaniu przybyłych gości przez Pana Piotra Stefańskiego Prezesa Stowarzyszenia Nadzieja zabrał głos Pan prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Następnie Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski wręczył Panu Piotrowi Stefańskiemu złoty Krzyż Zasługi, Pani Alicji Brojewskiej srebrny Krzyż Zasługi, Panu Mirosławowi Ziębie brązowy Krzyż Zasługi i Panu Bartoszowi Godzwon brązowy Krzyż Zasługi. Pan prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa wręczył Pani Lucynie Zaleskiej Odznaczenie Honoris Gratia i Panu Bartoszowi Godzwon list gratulacyjny. Po tej cześci uroczystości głoś zabrał Pan Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski. Kolejnym punktem części oficjalnej było wręczenie Nagrody Ludwiczek Stowarzyszenia Nadzieja. Kapituła Ludwiczka uhonorowała Ludwiczkiem 2019 Pana prof. Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa, Pana Mieczysława Kozłowskiego wieloletniego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, Panią dr n. med. Małgorzatę Woś, Kierownika Oddziału Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dzięcięcej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Pana Marka Jakubowskiego tyflopedagoga i tyflografika z Poznania, Pana Jana Ćwioro Prezesa Dynamik Spółka z o.o., Wolontariuszy z Auchan Kraków Aleja Pokoju na ręce Pani Elżbiety Szymik Dyrektor Auchan Kraków Aleja Pokoju i Pani Anny Kasprzak Asystenta Dyrektora. Po wręczniu Ludwiczków głos zabrała Pani Małgorzata Wypych Poseł RP, a następnie w imieniu Rady Miasta Krakowa Pani Małgorzata Wypych Radna Miasta Krakowa. Po części oficjalnej rozpoczął się koncert w wykonaniu Szkoły Muzycznej I stopnia im. mjr. Hieronima Henryka Baranowskiego przy Zespoe Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Koncert wraz z Gronem Pedagogicznym Szkoły Muzycznej przygotowała Pani Małgorzata Bała Dyrektor Szkoły Muzycznej.

Tekst Piotr Stefański.
Zdjęcia Mariusz Janusz.
Zdjęcia Bogusław Świerzowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa.

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.