II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EDUKACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU WZROKU

II OGÓLNOPOLSKIE FORUM EDUKACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU WZROKU

II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku odbyło się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i było ważnym wydarzeniem na gruncie edukacji i Krakowa. Na Forum przybyli goście z całego kraju, którym bliskie są zagadnienia związane edukacją i rewalidacją osób niewidomych i słabowidzących. Forum zaszczycili swoją obecnością i wystąpieniem – Pani Anna Korfel-Jasińska – Wiceprezydent Miasta Krakowa; Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty; Pani Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK; Pani Małgorzata Woś – Kierownik Oddziału Okulistycznego z Podziałem, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego; Pani Karolina Długosz – Menager Capgemini; Pan Mieczysław Kozłowski wieloletni Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Z zebranymi swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się nauczyciele szkół i nauczyciele internatu krakowskiej szkoły dla niewidomych. Wystąpienia wszystkich prelegentów stały na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje fakt doskonałej organizacji konferencji i profesjonalizm działania organizatorów. Forum zgromadziło wielu uczestników zainteresowanych działaniem na rzecz osób z dysfunkcją wzroku.

 

Materiał z Kroniki Krakowa wyemitowany w dniu 29 marca 2019 r.:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2371356572874417&id=148330435877097&sfnsn=mo

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.