RADOSNEGO ALLELUJA

RADOSNEGO ALLELUJA

Alleluja dziś śpiewajmy, Bogu cześć i chwałę dajmy.
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata odkupiciel.
Wielu Łask Bożych, zdrowia, miłości, nadziei
i radosnego świ
ętowania w gronie najbliższych

życzy

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

 Wielkanoc 2019.

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.