APEL O POMOC – POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

APEL O POMOC – POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczam wiadomość z prośbą o pomoc dla seniorów otrzymaną z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Zarząd Stowarzynia Nadzieja dołącza się do prośby o pomoc! Bądźmy solidarni!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja
Piotr Stefański

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłaszanymi potrzebami ze środowiska osób z niepełnosprawnościami/opiekunów osób niesamodzielnych/osób starszych dotyczącymi zrobienia drobnych zakupów oraz załatwienia innego rodzaju spraw w najbliższym okresie kiedy zalecane jest pozostanie w domach w szczególności przez osoby starsze oraz o obniżonej odporności organizmu, zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie do Referatu ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami mail. Izabela.Wojcik1@um.krakow.pl, tel. 12 616 5118 osób chętnych do bycia wolontariuszem w nadchodzących dniach.

Proszę o zgłaszanie osób z podaniem imion i nazwisk, numerów telefonu oraz obszaru Krakowa w jakim osoba mogłaby świadczyć ww. wolontariat, ewentualnie informacji odnośnie godzin w jakich osoby będą mogły świadczyć pomoc.

Zapraszamy do współpracy osoby chętne które będą w stanie poświęcić nawet niewielką ilość czasu na pomoc osobom potrzebującym.

Z poważaniem,

Izabela Wójcik

Kierownik Referatu

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

Referat do Spraw Problematyki Osób z Niepełnopsrawnościa

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.