PÓŁKOLONIA PN. „ZIMA W MIEŚCIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

PÓŁKOLONIA PN. „ZIMA W MIEŚCIE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Gmina Miejska Kraków i Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja serdecznie zapraszają dzieci, uczniów szkoły podstawowej z klas początkowych do czwartej klasy włącznie z terenu Gminy Miejskiej Kraków na półkolonię pn. „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”, organizowaną w terminie: 11.01.2021 – 15.01.2021 r. Półkolonia będzie zorganizowana na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6. Półkolonia jest organizowana dla 12 dzieci z niepełnosprawnościami, podzielonych na cztery grupy. Kadrę półkolonii będą stanowić specjaliści z długoletnim doświadczeniem pedagogicznym. Program półkolonii będzie nastawiony na integrację w oparciu o aktywizację ruchową i zajęcia artystyczne (muzyczne i plastyczne). Program będzie obejmować aspekty rewalidacyjne, rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne, sportowe i integracyjne. Na turnusie będą realizowane zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, gry i zabawy, zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia integracyjne realizowane w czasie wszystkich form zajęć. Wszystkim uczestnikom półkolonii będzie zapewniony catering w postaci drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku oraz stałego dostępu do gorących napojów i wody mineralnej. Dzieci z terenu Krakowa będą dowożone na zajęcia i odwożone po zajęciach wynajętym autobusem pod opieką  jednego z wychowawców.
Na terenie miasta będzie wskazanych kilka punktów skąd dzieci będą zabierane na zajęcia i skąd rodzice będą odbierać dzieci po zajęciach.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: biuro@nadzieja-krakow.org.pl, a wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 602 174 181 w godzinach od 9.00 – 15.00. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub uczniowie krakowskich szkół.

Półkolonia jest w całości finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków, a udział dzieci w półkolonii jest bezpłatny.

 

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.