„ARTYSTYCZNE I SPORTOWE LATO W KRAKOWIE …”, CZYLI PIERWSZY TURNUS PÓŁKOLONII

„ARTYSTYCZNE I SPORTOWE LATO W KRAKOWIE …”, CZYLI PIERWSZY TURNUS PÓŁKOLONII

Pierwszy turnus półkolonii „Artystyczne i sportowe lato w Krakowie dla dzieci z niepełnosprawnościami” zorganizowany przez Gminę Miejską Kraków i Stowarzyszenie Nadzieja dobiegł końca. Wiele różnorodnych zajęć, ciekawe wycieczki, bardzo dobre jedzenie oraz uśmiech i radość to podsumowanie pięciu dni półkolonii. Każdy dzień przynosił ogrom atrakcji i dobrą zabawę. Półkolonia została zorganizowana na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.
Dziękujemy Władzom Miasta Krakowa, Dyrekcji Centrum, Restauracji Magillo i wszystkim Instytucjom i Osobom, dzięki którym półkolonia mogła zostać zorganizowana!
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Materiał przygotował Piotr Stefański.

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.