ZAPROSZENIE NA PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Gmina Miejska Kraków oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja realizują zadanie publiczne pt. „Artystyczne i sportowe lato w Krakowie dla dzieci z niepełnosprawnościami”, obejmujące organizację dwóch pięciodniowych turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 7 – 24 lata, mieszkańców Krakowa lub uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Udział dzieci i młodzieży w półkoloniach jest całkowicie bezpłatny. Półkolonie są finansowe ze środków Gminy Miejskiej Kraków i minimalnie przez Stowarzyszenia Nadzieja. Każde dziecko może wziąć udział w jednej półkolonii. W przypadku pozostania wolnych miejsc istnieje możliwość udziału w drugiej półkolonii. Każdy uczestnik półkolonii musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgłoszenia udziału dziecka w półkolonii przyjmowane będą za pośrednictwem zamieszczonego poniżej aktywnego formularza / Formularz zgłoszeniowy na półkolonie /, który po wypełnieniu prosimy przesłać do dnia 12 lipca 2021 r. na adres: biuro@nadzieja-krakow.org.pl

Po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię zostaną do Państwa przesłane zwrotnie dokumenty wymagane do wypełnienia przez rodziców lub opiekunów.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 602174181 w godzinach 8.30 – 17.00 (z wyłączeniem niedzieli).

W porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie półkolonie będą zorganizowane na terenie Centrum przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie w następujących terminach:

I turnus 19-23 lipca 2021 r.

II turnus 26-30 lipca 2021 r.

W każdym turnusie weźmie udział 15 dzieci podzielonych na cztery grupy pod opieką kierownika turnusu, wychowawców oraz pielęgniarki lub ratownika medycznego. Kadrę turnusów będą stanowić nauczyciele Centrum oraz wychowawcy z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę w godzinach 8.00 – 16.00 oraz trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje (woda mineralna, soki, herbata). Program każdej półkolonii będzie obejmował wycieczkę do ZOO, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacyjne z fizykiem, warsztaty sportów kreatywnych, warsztaty teatralne połączone z występem teatru lalek.

Dla dzieci wymagających dowozu będzie zapewniony autobus, którym dzieci będą dowożone na półkolonie i odwożone po zajęciach. Autobus będzie miał wyznaczonych kilka przystanków na terenie Krakowa skąd będzie zabierał dzieci. W autobusie nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie wychowawca.

Organizator półkolonii, czyli Stowarzyszenie Nadzieja nie zapewnia w ramach półkolonii zakwaterowania (noclegów) uczestnikom.

Półkolonie będą zgłoszone do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, uczestnicy i kadra będą objęci ubezpieczeniem w PZU. Półkolonie będą zrealizowane z zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego obowiązującymi w związku z pandemią COVID-19.

Stowarzyszenie Nadzieja posiada doświadczenie w organizacji półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie zorganizowało dwa turnusy półkolonii w czasie letnich wakacji 2020 r. i jeden turnus półkolonii w czasie ferii zimowych 2021 r. Relację z zrealizowanych półkolonii można zobaczyć na stronie Stowarzyszenia Nadzieja pod adresem:

http://nadzieja-krakow.org.pl/2020/lato-w-miescie-czyli-polkolonia-gminy-miejskiej-krakow-i-stowarzyszenia-nadzieja/

http://nadzieja-krakow.org.pl/2020/sukces-pierwszego-turnusu-polkolonii-gminy-miejskiej-krakow-i-stowarzyszenia-nadzieja/

http://nadzieja-krakow.org.pl/2020/drugi-turnus-polkolonii-gminy-miejskiej-krakow-i-stowarzyszenia-nadzieja-zakonczony-sukcesem/

Zapraszamy do udziału w półkoloniach organizowanych przez Gminę Miejską Kraków i Stowarzyszenie Nadzieja oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 12 lipca 2021 r.!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Stefański
Prezes Stowarzyszenia Nadzieja

Formularz zgłoszeniowy na półkolonie

 

 

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.