ZIMA W MIEŚCIE, CZYLI PÓŁKOLONIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZIMA W MIEŚCIE, CZYLI PÓŁKOLONIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Stowarzyszenia Nadzieja we współpracy z Gminą Miejską Kraków zorganizowało Półkolonię pn. „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”. Półkolonia została zrealizowana na terenie Zespołu Szkół i Placówe pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Uczniowie klas I – IV szkoły podstawej spędzali ferie zimowe w mieście realizując bardzo ciekawy program wypełniony wieloma atrakcjami. Wszyscy uczestnicy przez kilka dni turnusu zintegrowali się i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich formach zajęć. Nad realizacją programu oraz bezpiecznym przebiegiem zajęć czuwał aktywny i kreatywny zespół kadry. Półkolonia była czasem przyjaźni, radości, aktywności, rewalidacji i integracji. Półkolonia zorganizowana przez Gminę Miejską Kraków i Stowarzyszenie Nadzieja była dla dzieci z niepełnosprawnościami z Krakowa wspaniałą formę spędzanie ferii zimowych w mieście.

Dziękujemy Gminie Miejskiej Kraków za sfinansowanie zimowego wypoczynku w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami!

Dodatkowe zdjęcia i szczegółowa realacja znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=internat.TynieckaKrakow&set=a.4147671858610966

Poniżej prezentuję materiał zdjęciowy z półkolonii.

Materiał przygotował Piotr Stefański.

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.