KRAKOWSKIE WAKACJE Z NADZIEJĄ, CZYLI PIERWSZY TURNUS PÓŁKOLONII

KRAKOWSKIE WAKACJE Z NADZIEJĄ, CZYLI PIERWSZY TURNUS PÓŁKOLONII

Za grupą 15 dzieci jest pierwszy turnus półkolonii pn. „Krakowskie wakacje z Nadzieją, czyli półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami” zorganizowane przez Gminę Miejską Kraków i nasze Stowarzyszenie Nadzieja. Za dziećmi i kadrą pięć ciekawych i pełnych wrażeń dni wypełnionych zabawą, muzyką, tańcem, wycieczkami, uśmiechem i przyjaźnią. W pierwszym turnusie półkolonii uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej. Uczestnicy bawili się w czterech grupach pod opieką jednego wychowawcy każda grupa.
Cudowna inicjatywa Miasta Kraków pozwoliła zapewnić 15-osobowej grupie dzieci z niepełnosprawnościami interesujące zajęcia w czasie pierwszego turnusu półkolonii w oparciu o rehabilitację, edukację, kulturę, turystykę i integrację.

DZIĘKUJEMY!

Tekst i zdjęcia Piotr Stefański.

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.