NIEZWYKŁY WYSTĘP TANECZNY

NIEZWYKŁY WYSTĘP TANECZNY

W czasie Andrzejek na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie miał miejsce niezwykły występ taneczny młodzieży ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja z Krakowa. Układ choreograficzny opracowała i młodzież przygotowała do występu instruktor tańca Pani Anna Nowak z Wrocławia. Występ jest efektem wielu godzin pracy młodzieży pod kierunkiem Pani Ani Nowak.

Pokaz odbył się 30 listopada 2022 r. na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego wydarzenia, a szczególnie Gminie Miejskiej Kraków i Dyrekcji Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie!

Piotr Stefański
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.