WAKACJE 2022, CZYLI PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

WAKACJE 2022, CZYLI PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Gmina Miejska Kraków oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja realizują zadanie publiczne pt. „Krakowskie wakacje z Nadzieją …”, obejmujące organizację czterech pięciodniowych turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 7 – 24 lata, mieszkańców Krakowa lub uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Udział dzieci i młodzieży w półkoloniach jest całkowicie bezpłatny. Półkolonie są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz ze środków Stowarzyszenia Nadzieja. Każde dziecko może wziąć udział w jednej półkolonii. Każdy uczestnik półkolonii musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgłoszenia udziału dziecka w półkolonii przyjmowane są:

  • telefonicznie pod numerem 602 174 181 w godzinach od 9.00 – 15.00
  • e-mailowo na adres biuro@nadzieja-krakow.org.pl (w wiadomości proszę podać numer telefonu do kontaktu)

Wszelkich informacji o  półkoloniach można uzyskać pod numerem telefonu 602 174 181
w godzinach 9.00 – 15.00 (z wyłączeniem niedziel).

W porozumieniu z Dyrekcją Centrum półkolonie będą zorganizowane na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6
w następujących terminach:

I turnus 04-08 lipca 2022 r.

II turnus 11-15 lipca 2022 r.

II turnus 18-22 lipca 2022 r.

II turnus 25-29 lipca 2022 r.

W każdym turnusie weźmie udział 15 dzieci podzielonych na cztery grupy pod opieką wychowawców i kierownika turnusu. Kadrę turnusów będą stanowić nauczyciele Centrum oraz wychowawcy z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę w godzinach 8.00 – 16.00 oraz zapewnione trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje (woda mineralna, soki, herbata). Program każdej półkolonii będzie obejmował wycieczkę po Krakowie Szlakiem Królewskim, wycieczkę do ZOO, wycieczka do „Wiosek Świata”, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacyjne z fizykiem, warsztaty teatralne.

Dla dzieci wymagających dowozu będzie zapewniony autobus, którym dzieci będą dowożone na półkolonie i odwożone po zajęciach. Autobus będzie miał wyznaczonych przystanki na terenie Krakowa, proponowane są:

  • przystanek autobusowy „Prokocim Szpital” ul. Wielicka,
  • przystanek autobusowy „Bonarka” przy Centrum Handlowym Bonarka,
  • przystanek autobusowy „Rondo Mogilskie” ul. Beliny-Prażmowskiego,
  • Parking GUS ul. Wyki.

W autobusie nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie wychowawca.

Organizator półkolonii, czyli Stowarzyszenie Nadzieja nie zapewnia w ramach półkolonii zakwaterowania (noclegów) uczestnikom.

Półkolonie są zgłoszone do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, uczestnicy i kadra będą objęci ubezpieczeniem w PZU.

Stowarzyszenie Nadzieja posiada doświadczenie w organizacji półkolonii dla dzieci
z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie zorganizowało dwa turnusy półkolonii w czasie letnich wakacji 2020 r. i jeden turnus półkolonii w czasie ferii zimowych 2021 r., dwa turnusy półkolonii w czasie letnich wakacji 2021 r.  Relację z zrealizowanych półkolonii można zobaczyć na stronie Stowarzyszenia Nadzieja pod adresem:

http://nadzieja-krakow.org.pl/2021/artystyczne-i-sportowe-lato-w-krakowie-czyli-drugi-turnus-polkolonii/

http://nadzieja-krakow.org.pl/2021/artystyczne-i-sportowe-lato-w-krakowie-czyli-piewszy-turnus-polkolonii/

http://nadzieja-krakow.org.pl/2021/zima-w-miescie-czyli-polkolonia-dzieci-z-niepelnosprawnosciami/

http://nadzieja-krakow.org.pl/2020/sukces-pierwszego-turnusu-polkolonii-gminy-miejskiej-krakow-i-stowarzyszenia-nadzieja/

http://nadzieja-krakow.org.pl/2020/drugi-turnus-polkolonii-gminy-miejskiej-krakow-i-stowarzyszenia-nadzieja-zakonczony-sukcesem/

Zapraszamy do udziału w półkoloniach organizowanych przez Gminę Miejską Kraków i Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja!

 

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.