BAJKOWE FERIE W KRAKOWIE, CZYLI ZIMOWE PÓŁKOLONIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW I STOWARZYSZENIA NADZIEJA

BAJKOWE FERIE W KRAKOWIE, CZYLI ZIMOWE PÓŁKOLONIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW I STOWARZYSZENIA NADZIEJA

We wspomnieniach zostały już tylko piękne chwile spędzone na I turnusie półkolonii zorganizowanej przez Gminę Miejską Kraków i Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja. Pierwszy turnus półkolonii został zrealizowany w ramach zadania publicznego pt. Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami – półkolonie – „Bajkowe ferie w Krakowie”. Gmina Miejska Kraków powierzyła naszemu Stowarzyszeniu Nadzieja realizację dwóch turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Pierwsza półkolonia została zrealizowana tradycyjnie na terenie Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6. Centrum jest szczególnym i wyjątkowym miejscem, przyjaznym i otwartym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Ma doskonałą lokalizację, nie posiada barier architektonicznych, otoczone jest pięknym ogrodem z dwoma placami zabaw, boiskami i ścieżką sensoryczną. Program pierwszego turnusu półkolonii obejmował zajęcia stacjonarne, wyjścia do ogrodu i dwie wycieczki. Pierwsza wycieczka została zorganizowana na Wawel i pod Smoczą Jamę. Druga wycieczka była na Kopiec Kościuszki i objęła zwiedzanie Muzeum Kościuszkowskiego w Krakowie i siedzibę Radia RMF FM. W trakcie realizacji zajęć stacjonarnych zorganizowano dwa razy warsztaty kulinarne MasterChef, zajęcia edukacyjne pt. „Spotkanie z fizyką”, warsztaty teatralne połączone z udziałem w spektaklu Teatru Lalek „Pinokio”. Uczestnicy półkolonii brali udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, tanecznych i rekreacyjnych. Na uroczystym zakończeniu półkolonii dzieci i młodzież zaprezentowali dla przybyłych na zakończenie rodziców program artystyczny, obejmujący wspólne śpiewanie, występ wokalny i zespołowy układ taneczny. Każdy uczestnik półkolonii otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę. To była wyjątkowa półkolonia, wypełniona ciekawymi zajęciami i wieloma atrakcjami. BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY: – Władzom Miasta Krakowa – Gminie Miejskiej Kraków oraz Wydziałowi Polityki Społecznej i Zdrowia! – Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie! – Panu Przemysławowi Skowron z Radia RMF FM! – Państwu Edycie i Marcinowi Klisiewiczom – Restauracja Magillo! Informacja o I turnusie półkolonii pt. „Bajkowe ferie w Krakowie” (wraz ze zdjęciami) znajduje się na stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) –  Miasto Kraków pod adresem: https://www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/268067,60,komunikat,_zima_w_miescie____krakowskie_polkolonie_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_niepelnosprawnosciami.html?_ga=2.56798313.2123248125.1675664615-650487090.1633430100  

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.