ZAPRASZAMY NA LETNIE PÓŁKOLONIE! INFORMACJA O ZAPISACH

ZAPRASZAMY NA LETNIE PÓŁKOLONIE! INFORMACJA O ZAPISACH

Gmina Miejska Kraków wraz ze Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja w ramach zadania publicznego pn. „ Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami – Wakacje z Nadzieją w Krakowie”, organizuje w lipcu  2023 r. trzy turnusy półkolonii:

I turnus 10 – 14 lipca 2023 r.

II turnus 17 – 21 lipca 2023 r.

III turnus 24 – 28 lipca 2023 r.

Adresatami półkolonii są dzieci i młodzież posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Miejscem realizacji trzech turnusów półkolonii będzie Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

Dzieci i młodzież będą mieli zapewnioną opiekę od godziny 8.00 do godziny 16.00.

Każdy uczestnik półkolonii będzie korzystał z wyżywienia – śniadanie, obiad i podwieczorek.

Program półkolonii obejmuje wiele atrakcji na gruncie edukacji, muzyki, kultury, sportu, rekreacji, kulinariów i integracji. W programie półkolonii są przewidziane dwie wycieczki. Jedna na Wawel, a druga do krakowskiego ZOO (wycieczka do ZOO może być zmieniona na inne miejsce).

Półkolonia niestety nie będzie całkowicie bezpłatna jak dotychczas. Wymagana wpłata od każdego uczestnika będzie wynosić 280,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres biuro@nadzieja-krakow.org.pl lub zgłoszeń dokonywać telefonicznie w godzinach 9.00 do 16.00 (nie sms-owo). W zgłoszeniu proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka, daty urodzenia oraz wybranego terminu półkolonii.

Po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię zostanie przesłana do rodziców na podany adres e-mail karta zdrowia i pozostałe dokumenty.

Potwierdzeniem udziału dziecka w półkolonii będzie wpłata na konto Stowarzyszenia Nadzieja kwoty 280,00 zł. oraz doręczenie podpisanych dokumentów i ksera orzeczenia do siedziby stowarzyszenia lub przesłanie skanów wszystkich podpisanych dokumentów i orzeczenia (na adres: biuro@nadzieja-krakow.org.pl), a przyniesienie oryginałów w dniu rozpoczęcia półkolonii.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 602 174 181 w godzinach  9.00 – 16.00.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Stefański
Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

 

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.