ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DO KLUBU STOWARZYSZENIA NADZIEJA

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DO KLUBU STOWARZYSZENIA NADZIEJA

Z inicjatywy Władz Miasta Krakowa w ramach zadania publicznego pt. „Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku” otworzyliśmy w Krakowie przy ulicy Bałuckiego 9/1 „Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku Stowarzyszenia Nadzieja”, będący klubem dla dzieci i młodzieży i jednocześnie ośrodkiem wsparcia rodziców. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach działań „Klubu Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku Stowarzyszenia Nadzieja” serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku z terenu Krakowa oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku na wszystkie realizowane przedsięwzięcia programowe.

Klub czynny jest pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 20.00.

Adres: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 9 lok. nr 1 (narożny lokal obok punktu optyka i zegarmistrza), wejście bezpośrednio z ulicy. Lokal pozbawiony barier architektonicznych! 

Harmonogram zajęć:

Poniedziałek
15.15 – 16.30 warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców
17.30 – 19.30 warsztaty kulinarne dla młodzieży
18.30 – 20.00 warsztaty muzyczne
18.30 – 20.00 dyżur psychologa

Wtorek
15.30 – 17.00 dyżur tyflopedagoga
17.30 – 20.00 zajęcia szachowe

Środa
15.30 – 17.00 dyżur tyflopedagoga
17.00 – 20.00 gry planszowe i zajęcia sportowe

Czwartek
15.15 – 16.30 warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców
18.00 – 20.00 warsztaty plastyczne dla młodzieży

Piątek
15.00 – 17.00 warsztaty krawieckie
18.00 – 20.00 spotkania integracyjne

Wszystkie realizowane zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i prowadzone są przez tyflopedagogów. Poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku realizowane jest przez kadrę specjalistyczną (psycholog, tyflopedagog, terapeuci).

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 6514918 od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.