ZAPROSZENIE NA ZIMOWE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZAPROSZENIE NA ZIMOWE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Gmina Miejska Kraków oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja realizują zadanie publiczne pt. „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami – półkolonie – Bajkowe ferie w Krakowi”, obejmujące organizację dwóch pięciodniowych turnusów półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku 7 – 24 lata, mieszkańców Krakowa lub uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Udział dzieci i młodzieży w półkoloniach jest całkowicie bezpłatny. Półkolonie są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków i minimalnie ze środków Stowarzyszenia Nadzieja. Każde dziecko może wziąć udział w jednej półkolonii. W przypadku pozostania wolnych miejsc istnieje możliwość udziału w drugiej półkolonii. Każdy uczestnik półkolonii musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgłoszenia udziału dziecka w półkolonii przyjmowane będą telefonicznie pod numer telefonu 602-174-181 w godzinach 9.00 – 15.00 (z wyłączeniem niedziel) lub sms-owo w przypadku dzieci i młodzieży uczestniczących kolejny raz w półkoloniach organizowanych przez Stowarzyszenie Nadzieja (prosimy również o kontakt telefoniczny).

Po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonię zostaną do Państwa przesłane zwrotnie dokumenty wymagane do wypełnienia przez rodziców lub opiekunów.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 602-174-181 w godzinach 9.00 – 15.00 (z wyłączeniem niedzieli).

W porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół i Placówek pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie półkolonie będą zorganizowane na terenie Centrum przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie w następujących terminach:

I turnus 30 stycznia – 3 lutego 2023 r.

II turnus 6 – 10 lutego 2023 r.

W każdym turnusie weźmie udział 15 dzieci podzielonych na cztery grupy pod opieką wychowawców i kierownika turnusu. Kadrę turnusów będą stanowić nauczyciele Centrum oraz wychowawcy z doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dzieci będą miały zapewnioną opiekę w godzinach 8.00 – 16.00 oraz trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje (woda mineralna, soki, herbata). Program każdej półkolonii będzie obejmował wycieczkę na Wawel i wycieczkę do Muzeum przy Kopcu Kościuszki, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe, zajęcia integracyjne, warsztaty edukacyjne z fizykiem, warsztaty teatralne.

Dla dzieci wymagających dowozu będzie zapewniony autobus, którym dzieci będą dowożone na półkolonie i odwożone po zajęciach. Autobus będzie miał wyznaczonych kilka przystanków na terenie Krakowa, proponowane są:

  • przystanek autobusowy „Prokocim Szpital” ul. Wielicka,
  • przystanek autobusowy „Bonarka” przy Centrum Handlowym Bonarka,
  • przystanek autobusowy „Rondo Mogilskie” ul. Beliny-Prażmowskiego,
  • Parking GUS ul. Wyki.

W autobusie nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie wychowawca.

Organizator półkolonii, czyli Stowarzyszenie Nadzieja nie zapewnia w ramach półkolonii zakwaterowania (noclegów) uczestnikom.

Półkolonie są zgłoszone do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, uczestnicy i kadra będą objęci ubezpieczeniem w PZU.

Zgłoszenia na półkolonię przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc.

Zapraszam do udziału w półkoloniach organizowanych przez Gminę Miejską Kraków i Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja!

Z wyrazami szacunku,

Piotr Stefański

Dodaj Odpowiedź

Twój email nie będzie widoczny.