II Ogólnopolskim Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

Podsumowanie II Forum:

Podsumowanie

II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku odbyło się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie i było ważnym wydarzeniem na gruncie edukacji i Krakowa. Na Forum przybyli goście z całego kraju, którym bliskie są zagadnienia związane edukacją i rewalidacją osób niewidomych i słabowidzących. Forum zaszczycili swoją obecnością i wystąpieniem – Pani Anna Korfel-Jasińska – Wiceprezydent Miasta Krakowa; Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty; Pani Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK; Pani Małgorzata Woś – Kierownik Oddziału Okulistycznego z Podziałem, Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego; Pani Karolina Długosz – Menager Capgemini; Pan Mieczysław Kozłowski wieloletni Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Z zebranymi swoim doświadczeniem i wiedzą dzieli się nauczyciele szkół i nauczyciele internatu krakowskiej szkoły dla niewidomych. Wystąpienia wszystkich prelegentów stały na bardzo wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje fakt doskonałej organizacji konferencji i profesjonalizm działania organizatorów. Forum zgromadziło wielu uczestników zainteresowanych działaniem na rzecz osób z dysfunkcją wzroku.

Z radością Państwa informujemy, że naszą inicjatywę wsparli:
Urząd Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja, Bonito, Fundacja Niepełnosprawni Razem, Resonance-Harps, Krakowska Pracownia Dźwięku, Lumen, Stowarzyszenie Motocorde, Platinet, Polskie Karty, MIRAcle oraz osoby prywatne pragnące pozostać anonimowe.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Podsumowanie II Forum:

Podsumowanie

Komitet organizacyjny:
Bogacka-Galon Barbara
Dębski Marcin
Kasprzyk Katarzyna
Stefański Piotr
Zaleska Lucyna

Kontakt z nami: forumedukacji@post.pl

Materiał z Kroniki Krakowa wyemitowany w dniu 29 marca 2019 r. znajduje się na stronie fb.:

Kronika TVP Kraków – fragment

[/cm