ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWY KONGRES TYFLOPEDAGOGICZNY KRAKÓW 2019

Prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa oraz Piotr Stefański Prezes Stowarzyszenia  Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących mają zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny Kraków 2019 pn. „Tyflopedagogika w służbie dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością narządu wzroku”, który odbędzie się 9 listopada 2019 roku (sobota) na terenie Centrum Kongresowego ICE w Krakowie przy ul. M. Konopnickiej 17.

Kongres jest adresowany do kadr pedagogicznych pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością narządu wzroku. W wydarzeniu weźmie udział 15 prelegentów z Polski i zagranicy. Wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone na jeżyk polski (tłumaczenie symultaniczne). Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają lunch i ciągłą przerwę kawową w czasie Kongresu oraz pakiet powitalny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów przed i po wydarzeniu.

Proces rejestracji uczestników Kongresu rozpocznie się 19 września 2019 roku (czwartek) od godziny 9.00 pod adresem:

https://evenea.pl/event/kongres-tyflopedagogiczny-krakow-2019 .

Rejestracja trwa do dnia 27 października 2019 roku (niedziela) lub do wyczerpania limitu miejsc (230 miejsc).

Partnerzy:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Fundacja Niepełnosprawni Razem

 

Komitet Honorowy:
 • mgr Małgorzata Wypych – Poseł RP, Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • mgr Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • mgr Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych
 • em. prof. dr hab. Władysława Pilecka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek – Ex-President Polskiego Towarzystwa Okulistycznego obecnie Członek Zarządu PTO, Kierownik Kliniki Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP – Kierownik Katedry Integracji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • mgr Anna Woźniak-Szymańska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych
 • mgr Małgorzata Pacholec – Dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych
 • mgr Mieczysław Kozłowski – w latach 1985-2007 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
 • mgr Ágnes Somorjai – Dyrektor School for the Blind, Budapeszt, Węgry
 • mgr Klaus Duncker – Dyrektor Carl-Strehl-Schule w Marburgu, Niemcy
 • mgr Bernd Karwen – Polnisches Institut Berlin, Filiale Leipzig, Niemcy
 • mgr Renata Żukiewicz-Topa – Dyrektor Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie
 • mgr Agnieszka Nawrocka – w latach 2017-2019 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

 

Komitet organizacyjny: 
 • Urząd Miasta Krakowa
 • mgr Piotr Stefański – Przewodniczący Komitetu – Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
 • dr Małgorzata Trojańska – Katedra Integracji Społecznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • mgr Bartosz Godzwon – Wiceprezes Fundacji Niepełnosprawni Razem z siedzibą w Krakowie
 • mgr Bożena Kula – Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie
 • mgr Alicja Brojewska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
 • mgr Mirosław Zięba – Skarbnik Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

 

Program Kongresu

8.30 – 9.30 – Rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 – Uroczyste otwarcie Kongresu

prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Ágnes Somorjai  – Dyrektor School for the Blind, Budapeszt, Węgry
Piotr Stefański – Prezes Stowarzyszenia Nadzieja

10.00 – 12.00  – I sesja 

Idee pedagogiki specjalnej w działalności tyflopedagogów
dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP (Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Wspomaganie rozwoju tożsamości dzieci i młodzieży z dysfunkcją widzenia szansą ich sukcesów życiowych
em. prof. dr hab. Władysława Pilecka (Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Okulistyka jutra a niepełnosprawność wzroku
prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek (Polskie Towarzystwo Okulistyczne)

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób niewidomych jako problemy interdyscyplinarne i wyzwania dla profesjonalistów
prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
mgr Jacek Kwapisz (Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Kto ma się zmienić? Zmiany i wyzwania w edukacji niewidomych słabowidzących na Węgrzech
mgr Ágnes Somorjai (School for the Blind, Budapeszt)

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 14.15 – II sesja

Mózgowe uszkodzenie widzenia u dzieci – wybrane aspekty diagnostyczne
dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Wsparcie osób z dysfunkcją narządu wzroku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
mgr Marta Mordarska (Małopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych)

Rola środowiska tyflopedagogów w budowaniu skoordynowanej pomocy osobom niewidomym i tracącym wzrok
mgr Małgorzata Pacholec (Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych)

Sytuacja szkól dla niewidomych i słabowidzących w Niemczech
mgr Patrick Temmesfeld (Carl-Strehl-Schule, Marburg)

Edukacja niedowidzących uczniów na Słowacji
dr Šarlot Múdra (Spojená škola Internátna, Levoča)
dr Lucia Žalčíková (Spojená škola Internátna, Levoča)

14.15 – 15.15 – Lunch

15.15 – 17.00 – III sesja

Ukraiński model rehabilitacji dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi: doświadczenie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „ Lewenia ”we Lwowie
doc. dr Wira Remazhewska (Centrum Edukacji i Rehabilitacji Dzieci z Problemami Wzrokowymi „ Lewenia ” we Lwowie)

Wkład Polskiego Związku Niewidomych w rozwój tyflopedagogiki jako nauki stosowanej
mgr Elżbieta Oleksiak (Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych)

Znaczenie kształcenia artystycznego dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
mgr Małgorzata Bała (Szkoła Muzyczna I stopnia przy Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie)

Rodzic i opiekun wykonawcą tyflologicznych pomocy dydaktycznych
mgr Marek Jakubowski (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach)

Możliwości osób niewidomych w edukacji i na rynku pracy
mgr Paweł Masarczyk (absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie; absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

17.00 – 17.30 – Zakończenie Kongresu

 

Serdecznie zapraszamy!