Trochę historii i nasza misja

Stowarzyszenie Nadzieja powstało w 1999 roku z inicjatywy rodziców dzieci niewidomych i niedowidzących oraz tyflopedagogów skupionych w dziale wczesnego wspomagania przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6. Misją stowarzyszenia była szeroko rozumiana pomoc małym dzieciom niewidomym i słabowidzącym oraz ich rodzinom. Organizowane były turnusy rehabilitacyjne nad morzem i w górach. Prowadzone były warsztaty i szkolenia dla rodziców dzieci wieku przedszkolnym. Rodzice i dzieci uczestniczyli w integracyjnych zajęciach grupowych.

W obecnym czasie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja działa na rzecz dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej,  a w szczególności uczniów Zespółu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie oraz bezpośrednio na rzecz Centrum.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z dysfunkcją wzroku  poprzez organizowanie profilowanych obozów letnich i zimowych; rozwijanie i propagowanie sportu, turystyki, czynnego wypoczynku i aktywnego trybu życiu; zakup pomocy rehabilitacyjnych, dydaktycznych i optycznych.

Do priorytetowych działań Stowarzyszenia należą zakupy celowe realizowane na rzecz wszystkich działów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie (szkoły, internat, rehabilitacja, wczesne wspomaganie).

Misją naszego Stowarzyszenia obecnie jest wzbudzanie we wszystkich działających w naszych strukturach osobach niepełnosprawnych poczucia własnej wartości i otwarcia się na świat ludzi pełnosprawnych.

Nasze działania opierają się na tak ważnych zasadach jak szacunek dla drugiego człowieka, zaufanie, zrozumienie, demokracja i integracja.

Naszym działaniom zawsze towarzyszy radość i uśmiech, pomoc i życzliwość; a przede wszystkim profesjonalizm i zapewnienie bezpieczeństwa.

Od grudnia 2010 roku Stowarzyszenie Nadzieja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nasz zespół

Piotr Stefański
Prezes Zarządu

Piotr Stefański

Tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania małych dzieci z dysfunkcją wzroku i ich rodzin. Od 1989 roku nauczyciel – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Nadzieja. Społecznik. Inicjator aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Cechą charakterystyczną jest medialny głos.

Mirosław Zięba
Skarbnik

Mirosław Zięba

Tyflopedagog, od 1999 roku nauczyciel – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Zapalony kibic sportowy. Propagator piłki nożnej i piłki toczonej dla niewidomych. Cechą charakterystyczną jest profesjonalizm działania.

Alicja Brojewska
Członek Zarządu

Alicja Brojewska

Tyflopedagog, terapeuta orientacji w przestrzeni. Od 1985 nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Przyjaciel dzieci i młodzieży. Zawsze otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Cechą charakterystyczną jest uroczy uśmiech.