Alicja Brojewska

Członek Zarządu

Tyflopedagog, terapeuta orientacji przestrzennej. Od 1985 nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, obecnie Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Przyjaciel dzieci i młodzieży. Zawsze otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Cechą charakterystyczną jest uroczy uśmiech.