Bartosz Godzwon

Dyrektor Stowarzyszenia

Absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Absolwent Rachunkowości i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczył w wielu kursach dotyczących zarządzania projektami oraz działania organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w rachunkowości organizacji pozarządowych.