Mirosław Zięba

Skarbnik

Tyflopedagog, od 1999 roku nauczyciel – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, obecnie Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Zapalony kibic sportowy. Propagator piłki nożnej i piłki toczonej dla niewidomych. Cechą charakterystyczną jest profesjonalizm działania.