Piotr Stefański

Prezes Zarządu

Tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania małych dzieci z dysfunkcją wzroku i ich rodzin. Od 1989 roku nauczyciel – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, obecnie Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Nadzieja. Społecznik. Inicjator aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, wieloletni instruktor harcerski Nieprzetartego Szlaku. Cechą charakterystyczną jest medialny głos.